Viktige artikler

Kan jeg få fri rettshjelp?

Formålet med fri rettshjelp er å sikre nødvendig juridisk bistand i alvorlige saksområder der personer ikke har god nok økonomi til å dekke utgiftene selv. Noen saksområder gir rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, mens noen saksområder gir fri rettshjelp avhengig av inntekt og formue.

Hva koster en advokat?

For privatpersoner som ønsker å gå til sak for å hevde sine rettigheter er det økonomiske naturligvis av sentral betydning, særlig dersom du ikke har rett på advokathjelp via rettshjelp eller forsikring. Advokater varierer i pris, og kan koste alt fra 1200 – 4000 kr. Her vil saksområde være av sentral betydning.

Har jeg krav på erstatning?

Mange tilfeller kan føre til erstatningskrav som kan håndheves rettslig. Eksempler er vold/overgrep, mobbing/trakassering i arbeidslivet, brudd på kontrakt, uakstom skadeforvoldelse, og lignende. Vilkår for å få erstatning er at det foreligger en skade, det er årsakssammenheng og det foreligger et økonomisk tap.

Burde jeg bruke advokat?

Et sentralt spørsmål er om du burde gå til sak og om du burde bruke en advokat. Ofte vil prosessrisikoen (risikoen om å tape saken og måtte betale motpartens utgifter), være et betydelig argument mot å gå til rettslig sak. I nærmest alle tilfeller vil det være vesentlig enklere å løse saken i minnelighet utenfor domstolene.

Kan jeg angre kjøpet?

Kjøp og salg er en sentral del av samfunnet. Dette går ikke alltid veien, og spørsmålet blir da om kjøper kan angre eller heve kjøpet. Spørsmålet på dette vil som ofteste være om varen eller objektet er i så dårlige stand ut fra det man kunne forvente slik at det foreligger en vesentlig feil ut fra det som var avtalt.

Hva har jeg krav på i arv?

Arv er et overraskende stort tvisteområde i samfunnet vårt. Selv om loven nøye regulerer hva arvinger har krav på i arv, er det mange situasjoner som oppstår. Ofte vil problemet dreie seg om tolkninger av testament, forskudd på arv og lignende. Barn har krav på 2/3 av formuen til den avdøde, men det er begrenset til en viss sum.

Viktige lover

Bilde
Kjøpsloven

Kjøosloven regulerer kjøp og salg mellom privatpersoner i Norge. Loven regulerer beføyelser som heving, prisavslag, retting, omlevering og lignende.

Bilde
Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven er bygget på kjøpsloven, bare at den er ment for forbrukerkjøp. Typisk en person kjøper en bil fra en bilforhandler. I slike tilfeller beskytter loven kjøper ytterligere.

Bilde
Avhendingsloven

Avhendingsloven gjelder kjøp og salg av eiendom i Norge. Loven har en rekke bestemmelser, som dekker alt fra selve overtakelsen, kontrakt, og evt feil eller mangler ut fra det som er avtalt.

Bilde
Bustadoppføringsloven

Bustadoppføringsloven dekker oppføring av boliger, og er laget for å gi forbrukere en ekstra beskyttelse der de kjøper hus av boligutbyggere. Loven gjelder nybygg.

Bilde
Arbeidsmlijøloven

Arbeidsmiljøloven dekker alle reglene rundt ansettelsesforhold i Norge. Loven er ment som en beskyttelse av arbeidstakerne, og regulerer alt fra ansettelse, oppsigelse, lønn og ferie.

Bilde
Arveloven

Arveloven regulerer alle spørsmål rundt arv i Norge. Loven regulerer reglene rundt testamente, plitdelsarv, regler rundt å sitte i uskiftet bo, regler rundt forskudd på arv og lignende.

Populære artikler

Les flere nyheter
Bilde

Bilrett

Heving av bilkjøp: Slik går du frem
Bilde

Eiendomsrett

Misfornøyd med boligkjøpet: Se dine rettigheter
Bilde

Arverett

Fordeling av arv: Se dine rettigheter
Bilde

Arbeidsrett

Oppsigelse: Dine rettigheter ut fra arbeidsmiljøloven

Send inn en forespørsel

Finn flinke advokater som passer til dine behov. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her