Se alt du trenger å vite om erstatningsrett

Se dine rettigheter innenfor erstatningsrett. Vi forklarer deg når du har krav på erstatning og temaer som voldsoffererstatning, erstatning etter kontraktsbrudd, erstatning etter uaktsomhet, m.m.

Erstatning

Les artikler om erstatning

Voldsoffererstatning

Les artikler om voldsoffererstatning

Pasientskadeerstatning

Les artikler om pasientskadeerstatning

Oppreisningserstatning

Les artikler om oppreisningserstatning

Menerstatning

Les artikler om menerstatning

Erstatningskrav

Les artikler om erstatningskrav

Erstatning fra bilulykke

Les artikler om erstatning fra bilulykke

Billighetserstatning

Les artikler om billighetserstatning

Årsakssammenheng

Les artikler om årsakssammenheng

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye har jeg krav på?

Hvor mye du har krav på kan variere, men ifølge skadeserstatningsloven skal du ha full kompensasjon for økonomisk tap. I tillegg skal du kompenseres for alle utgifter som følger av skaden. Hvis skaden gir varige mén som fører til fremtidig økonomisk tap, skal du ha full erstatning for det også.

Hva er vilkårene for erstatning?

Du må først ha opplevd et økonomisk tap for å få erstatning. Det må være en klar og tydelig sammenheng mellom tapet og skaden du har opplevd. Sist, men ikke minst, må noen være ansvarlige for skaden. Så lenge disse tre vilkårene er oppfylt, kan du ha krav på erstatning.

Kan jeg få bistandsadvokat?

Du kan få bistandsadvokat om du har vært utsatt for en straffbar handling. Politiet har plikt til å informere deg om dette når du anmelder saken. Det er retten som oppnevner bistandsadvokat, men du har selvsagt rett til å velge egen advokat – så lenge det ikke fører til at saken blir vesentlig forsinket.

Beløpet på voldsoffererstatning?

Beløpet på voldsoffererstatning avhenger av når den straffbare handlingen fant sted. Maksbeløpet fra og med 1. januar 2011 var 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Du får erstatningen fra staten og ikke fra gjerningspersonen. Du slipper dermed å bekymre deg for at gjerningspersonen ikke har råd til å betale erstatning.

Utsatt for bilulykke?

Du kan ha krav på erstatning om du ble påført fysiske eller psykiske skader i en bilulykke – så sant skaden resulterte i økonomisk tap. Kravet rettes mot den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Du kan i tillegg ha krav på oppreisning, dersom den andre sjåføren handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Hva er pasientskadeerstatning?

Du kan få pasientskadeerstatning direkte fra staten, dersom du har fått en skade som skyldes svikt i behandlingen. Skaden må føre til et økonomisk tap på minimum 10 000 kroner, og du må klage før det har gått tre år. Kravet sendes til Norsk pasientskadeerstatning, og behandlingstiden kan ta flere måneder.

Viktige begreper

Skadevolder

Skadevolder er en person som forårsaker (volder) skade på en annen person eller eiendom, enten ved uaktsomhet eller forsett. Skadevolder kan bli erstatningsansvarlig i visse tilfeller.

Skadelidte

Skadelidte er den personen eller enheten som er påført skade eller tap. En skadelidt kan ha krav på erstatning fra skadevolder, dersom alle erstatningsvilkår er oppfylt.

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag vil si at noen kan klandres for en skade som har ført til økonomisk tap. Det må være en klar årsakssammenheng mellom skaden og tapet.

Økonomisk tap

Et økonomisk tap er penger som skadelidte har mistet på grunn av en skade som er påført av skadevolder, for eksempel tapt inntekt og ekstra utgifter.

Forsett

Forsett er en handling som skadevolder utfører bevisst for å forårsake skade eller er bevisst på at handlingen mest sannsynlig vil føre til skade.

Uaktsomhet

Skadevolder har vært uaktsom, dersom han eller hun har påført skade ved å opptre uforsiktig eller skjødesløst. Handlingen er likevel ikke bevisst eller forsettlig.

Send inn en forespørsel

Finn flinke erstatningsrettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her