Søk etter advokat

Her kan du søke etter spesifikke advokatfirmaer, eller finne beste firma i din by. Søk etter firmaer eller byen du bor i og finn din spesialist.

Send inn henvendelse

Send inn henvendelse og la advokatene konkurrere om deg. Dette tar bare et minutt, og er gratis og uforpliktende.

Få tilbud fra advokater

Vi plukker ut de advokatene som passer best til saksområdet du trenger hjelp med, og sender deg 3 tilbud.

Velg det som er best

Søk etter advokatfirmaer eller den byen der du trenger advokat, så du kan finne firmaet som passer deg best.

Advokat: Guide og kostnader

ALLSIDIG: Advokater kan hjelpe deg med en rekke forskjellige rettsområder

En dyktig advokat er en bauta når du strever med kompliserte, juridiske begreper, prosedyrer og beslutninger. Men det er avgjørende for sakens utfall at du velger en dyktig advokat med den rette kompetansen, spesialiseringen og erfaringen. Samtidig bør du velge noen som tilbyr rettferdige og konkurransedyktige priser.

Hvordan vet du hvilken advokat som er den rette for deg? Og hva bør du være obs på når det gjelder kostnader? Vi har laget denne guiden for å gi deg svar på nettopp disse spørsmålene.

Dette kan advokaten hjelpe deg med

Advokater fungerer som en bro mellom individet og rettssystemet, og de sikrer at loven blir anvendt korrekt og rettferdig. Advokatrollen strekker seg likevel langt utover det å representere klienter i retten. De er juridiske eksperter som gir råd, tolker lover, tilbyr megling ved uenigheter og hjelper klienter med å forstå deres rettigheter og plikter.

Det er mange grunner til hvorfor du trenger bistand fra en advokat. De kan hjelpe deg med å tolke kompliserte lover, for eksempel arveloven. Advokater kan også forhandle på dine vegne, for eksempel ved reklamasjonssaker, Kort fortalt, de sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt.

Du bør vurdere spesialiseringen deres nøye før å finne den rette advokaten for din sak. Akkurat som leger har ulike spesialfelt, har også advokater områder som de fokuserer på og spesialiserer seg innen. Det er viktig å finne en advokat som har erfaring og kunnskap innenfor det spesifikke juridiske området som din sak tilhører. Da kan du føle deg trygg på at du får den beste representasjonen og rådgivningen som mulig.

Noen av de mest vanlige fagfeltene inkluderer:

 • Familierett: skilsmisse, barnefordeling og barnebidrag
 • Strafferett: forsvar i kriminalsaker, fra mindre forseelser til alvorlige forbrytelser
 • Eiendomsrett: kjøp og salg av eiendom, leieavtaler og nabotvister
 • Arbeidsrett: saker knyttet til arbeidsforhold som urettferdig oppsigelse, diskriminering på arbeidsplassen og fagforeningssaker.
 • Erstatningsrett: saker der noen søker erstatning for skade eller tap, enten det er fysisk skade, skade på eiendom eller økonomisk tap.
 • Kontraktsrett: hjelp med å utforme, tolke og håndheve kontrakter og avtaler.

Dette er bare noen få eksempler – det finnes mange fagfelt innen juss. Uansett hva din sak dreier seg om, finnes det en advokat med den rette spesialiseringen som kan hjelpe deg. Ta deg tid til å snakke med flere advokater og innhente tilbud for å sikre at du finner den beste matchen for din situasjon.

Pris på advokattjenester

Det er mange som lurer på hva de forskjellige advokattjenestene egentlig koster. Prisen på advokattjenester kan variere basert på flere faktorer. En advokat med mange års erfaring og svært gode resultater vil ofte kunne kreve et høyere honorar enn en som er nyutdannet. Geografisk plassering spiller også en rolle: Advokater i større byer eller i områder med høyere levekostnader kan ha høyere priser. 

Videre kan sakens kompleksitet påvirke kostnaden. Kompliserte saker som krever mye tid, omfattende undersøkelser og ekspertise vil naturligvis være dyrere enn enklere saker som er raske å løse. Du bør imidlertid ta deg tid til å undersøke priser på tvers av ulike meglerkontorer for å skaffe deg en god oversikt over potensielle kostnader.

Ikke minst, så kan advokatene prise tjenestene sine på forskjellige måter. Noen opererer med en fastpris for bestemte tjenester, mens andre tar betalt per time. I noen tilfeller kan advokater også jobbe på “no cure, no pay”-basis, der de kun tar betalt hvis de vinner saken for deg. Hvilken prismodell som er mest fordelaktig, kommer helt an på saken din og dine personlige preferanser.

Fordeler med fastpris:

 • Du vet nøyaktig hva advokaten skal ha for tjenesten.
 • Advokatutgiftene er forutsigbare, i motsetning til timepris som noen ganger kan være vanskelig å estimere på forhånd.
 • Fastpris kan være en kostnadseffektiv løsning for enkle og forutsigbare saker.

Fordeler med timepris:

 • Du betaler kun for den tiden advokaten faktisk jobber med saken din.
 • Timepris er en fleksibel løsning for uforutsigbare eller mer kompliserte saker.
 • Du har god kontroll over arbeidet, ettersom det er vanlig at advokaten fører timelister som beskriver utført arbeid.

Fordeler med “no cure, no pay”:

 • Du betaler kun hvis advokaten vinner saken for deg, men hvis du vinner kan prisen noen ganger være høyere enn hva du ville ha betalt med fastpris eller timepris.
 • Den økonomiske risikoen er liten da du slipper advokatutgifter, selv om det er vanlig at du må betale saksomkostninger ved et eventuelt tap.
 • Denne betalingsmodellen kan gjøre det enklere for personer med begrensede økonomiske midler å få juridisk hjelp, særlig ved erstatningssaker.
 • Prismodellen gir en viss trygghet for klienten, da advokaten sannsynligvis kun vil ta saker med gode vinnersjanser.

Velg den beste advokaten for deg

Du må velge rett advokat for å sikre det beste utfallet for saken din. Du bør vurdere kompetanse, erfaring, tidligere saker, spesialisering og hvor lenge de har praktisert innenfor sitt fagfelt. I tillegg bør du velge noen som er lett å kommunisere med. Det er viktig at du føler deg komfortabel med å diskutere detaljene i saken din med denne personen – tillit er derfor helt uunnværlig.

Vi anbefaler at du innhenter flere tilbud og sammenligner dem nøye. Du bør se på priser, tjenester og tilnærminger for å vurdere hvilken advokat som passer best for deg og saken din. Husk at den billigste advokaten ikke nødvendigvis er den beste – det kan være verdt å betale litt ekstra for å få en dyktig person med et godt omdømme, den rette spesialiseringen og lang erfaring. Derfor bør du også ta med sakens kompleksitet i beregningen.

Selvsagt er det dumt å betale for mye for advokattjenestene – men du sikrer at du får mest mulig verdi for pengene dine ved å sammenligne tilbud, tjenester og priser nøye.

Finn advokat til ditt fagfelt

De 10 beste advokatene til arv og skifte

Arv kan være en følelsesladet prosess. Vi hjelper deg med å finne en dyktig advokat som spesialiserer seg på arv og skifte.

De 10 beste advokatene til strafferett

Møt rettssystemet med trygghet og en ekspert ved din side. Her finner du noen av de beste advokatene innen strafferett.

De 10 beste advokatene til erstatningsrett

Har du opplevd urett? Disse advokatene spesialiserer seg på erstatningsrett og kan veilede deg gjennom prosessen.

De 10 beste advokatene til tvisteløsning

Unngå tidkrevende og kostbare konflikter. Se vår liste over dyktige advokater som er eksperter på å finne løsninger utenfor rettssalen.

De 10 beste advokatene til barnerett

Barnas beste er alltid førsteprioritet. Møt advokatene som beskytter barnets rettigheter og bistår foreldre ved barnerettssaker.

De 10 beste advokatene til eiendomsrett

Bolig- og eiendomssalg kan være komplisert. La de 10 beste advokatene veilede deg trygt gjennom salgsprosessen og i henhold til norske lover.

De 10 beste advokatene til arbeidsrett

Oppdag 10 advokater som har spesialisert kompetanse og kunnskap innen arbeidsrett. De kan hjelpe med forhandlinger, rådgivning og mer.

De 10 beste advokatene til fri rettshjelp

Juridisk støtte og rådgivning skal være tilgjengelig for alle. Her kan du finne dyktige advokater som tilbyr fri rettshjelp.

De 10 beste advokatene til utlendingsrett

Utlendingsrett kan være overveldende og komplisert. Møt 10 advokater som hjelper deg med å finne veien gjennom prosessen.

De 10 beste advokatene til kontraktsrett

Avtaler er fundamentet i mange forhold. Her finner du advokater innen kontraktsrett som sikrer at avtaler og kontrakter er rettferdige, samt samsvarer med norsk lov.

De 10 beste advokatene til familierett

Familieforhold kan være komplekse. Disse advokatene hjelper dere med å finne gode løsninger, for eksempel ved oppløsning av ekteskap eller samboerskap.

De 10 beste advokatene til personvern

Privatlivet ditt fortjener god beskyttelse. Oppdag advokater som spesialiserer seg på personvern og som hjelper både privatpersoner og bedrifter.

De 10 beste advokatene som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet

Beskytt deg mot økonomiske trusler. Disse advokatene er eksperter på økonomisk kriminalitet.

De 10 beste advokatene til bedriftsrett

Din bedrift fortjener den beste juridiske støtten. Her møter du dyktige advokater som spesialiserer seg på bedriftsrett.

FAQS

FAQ: Vi svarer på dine spørsmål om advokater

En advokat er en profesjonell person som gir råd, representerer og forsvarer individer, organisasjoner og myndigheter i juridiske saker. Advokater kan spesialisere seg innenfor ulike rettsområder, for eksempel familierett, strafferett eller eiendomsrett. De har lang utdanning og må søke advokatbevilling for å kunne utøve yrket sitt.

 

Advokater spiller en viktig rolle i rettssystemet, og de sikrer at folks rettigheter blir beskyttet. Enten du trenger råd om en kontrakt eller avtale, trenger veiledning gjennom en krevende skilsmisse eller du står overfor en rettssak, kan en advokat hjelpe deg. Du bør bruke god tid på å velge rett advokat til å representere saken din for å sikre best mulig utfall.

Jurist og advokat er ikke det samme, selv om begrepene ofte brukes om hverandre. Begge har juridisk utdannelse, men de har forskjellige roller og kvalifikasjoner. En advokat er også en jurist, men en jurist er ikke en advokat. Begge yrkesgruppene må gjennom den samme teoretiske utdannelsen. 

 

En advokat må derimot gjennom en praksisperiode på to år og føre tre rettssaker for å kunne søke advokatbevilling. Juristene kan gjøre mange av de samme arbeidsoppgavene som en advokat, men de kan ikke representere klienter i retten. Mange velger å få hjelp av en jurist til å utarbeide ektepakt, kjøpe bolig eller skrive testamente.

Du bør undersøke alle dine rettigheter og tilgjengelige ressurser når du står overfor juridiske utfordringer for å se om du har krav på støtte. Alle har i prinsippet rett til å søke råd og hjelp av en advokat, men det er ikke alle saker som kvalifiserer til fri rettshjelp. Fri rettshjelp er en ordning der staten dekker advokatutgiftene helt eller delvis. Det er likevel vanlig å betale en viss prosent i egenandel. 

 

Hvorvidt man får fri rettshjelp eller ikke, avhenger også av økonomien til den som søker. I mange land – inkludert Norge – har imidlertid alle rett til en forsvarsadvokat i straffesaker, særlig når friheten står på spill. Dette prinsippet sikrer rettferdige rettsprosesser og beskytter individets rettigheter.

Det finnes ulike ordninger for deg som ønsker gratis advokat. Fri rettshjelp er en statlig støtteordning der personer med begrensede økonomiske midler kan få dekket juridiske kostnader helt eller delvis. Det kan også hende at forsikringen din dekker rettshjelp og advokat. 

 

En annen metode er “no cure, no pay”, der advokaten kun tar betalt hvis du vinner saken. Denne prismodellen er for eksempel vanlig ved erstatningssaker. Enkelte advokater og tilbyr dessuten pro bono-tjenester til dem som trenger det. Hvis du tror du kan ha krav på gratis advokat, bør du så absolutt undersøke de alternativene som vi har nevnt her.

Ja, man har i utgangspunktet rett til å velge advokat selv – selv ved forsikringssaker. Dette kalles for fritt advokatvalg. Du har dermed muligheten til å finne en advokat som passer best for din sak og dine behov. Vi anbefaler at du velger en advokat som du har tillit til og som du føler deg trygg på, enten du søker etter spesialisert ekspertise eller vil ha noen som holder til i ditt geografiske område. 

 

Ta deg tid til å velge rett person – det er mye som står og faller på at du velger noen som har riktig kompetanse til å føre saken. Du kan eventuelt velge vekk advokat i sivile saker, dersom du ønsker å representere deg selv.

Advokatutgifter dekkes som regel av klienten selv. Men det finnes situasjoner der andre dekker disse kostnadene. For eksempel, staten dekker hele eller deler av advokatutgiftene  gjennom støtteordningen fri rettshjelp for dem som oppfyller visse krav. Forsikringsselskapet kan i noen tilfeller dekke advokatkostnader, avhengig av hvilken type sak det dreier seg om. 

 

Andre ganger betaler klienten kun hvis advokaten vinner saken, for eksempel ved “no cure, no pay”-avtaler. Den tiltalte i straffesaker har rett til en offentlig forsvarer, og da dekker staten kostnadene. Den tapende parten kan derimot bli dømt til å betale motpartens advokatutgifter i sivile saker. Det er viktig å avklare hvem som dekker advokatutgiftene på forhånd.

Ja, det er fullt mulig å saksøke uten advokat i sivile saker, det vil si at du er selvprosederende og fører saken selv. Mange velger denne veien for å spare på advokatutgifter, særlig ved mindre saker. Det kan dermed være en god løsning for dem som hverken har råd til advokat eller kvalifiserer for fri rettshjelp.

 

Man bør likevel tenke seg godt om før man fører saken selv. Rettssystemet og lovverket kan være komplisert, og det kan være fort gjort å overse viktige aspekter ved saken. En advokat kan gi verdifull veiledning under hele prosessen fra stevning til rettssalen. Kanskje han eller hun faktisk løser saken for deg før den i det hele tatt havner i retten?

Kostnaden for å føre en sak for tingretten varierer, basert på flere faktorer. For det første er det et gebyr for å bringe saken inn for retten, også kjent som rettsgebyr. Den må betales av personen som enten går til sak eller som anker en sak, selv om den tapende part kan noen ganger bli pålagt å betale rettsgebyr og andre saksomkostninger.

Du kan sjekke gjeldende priser på nettsiden til Norges domstoler. Gebyret kan nemlig variere over tid. I tillegg kommer advokatutgifter, noe som også kan variere. Prisen på advokattjenestene avhenger blant annet av advokatens erfaring og kompetanse, samt sakens kompleksitet og varighet. Hvis man velger å føre saken selv, må rettsgebyret betales på forhånd.