Se alt du trenger å vite om arbeidsrett

Se dine rettigheter som arbeidstaker og arbeidsgiver. Forstå innholdet i arbeidsmiljøloven og les om temaer som oppsigelse, avskjed, trakassering, sykdom, varsling, ferie, arbeidstid og lignende.

Arbeidsmiljøloven

Les artikler om arbeidsmiljøloven

Oppsigelse

Les artikler om oppsigelse

Styringsrett

Les artikler om styringsrett

Nedbemanning

Les artikler om nedbemanning

Omplassering

Les artikler om omplassering

Avskjed

Les artikler om avskjed

Arbeidstid

Les artikler om arbeidstid

Diskriminering

Les artikler om diskriminering

Drøftelsesmøte

Les artikler om drøftelsesmøte

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bli sagt opp?

Ja, du kan bli sagt opp – men bare hvis det er en saklig oppsigelse. For eksempel, arbeidsgiver må ha tilstrekkelig med bevis for å kunne si deg opp på grunn av manglende arbeidsprestasjon. Du kan kreve forhandlinger og eventuelt gå til sak, dersom du mener at oppsigelsen er usaklig.

Rettigheter ved nedbemanning?

Du har flere rettigheter ved nedbemanning. Bedriften skal først lage en nedbemanningsplan, og de må kunne dokumentere behovet for omstilling. Man skal følge ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning, med mindre det finnes en saklig grunn til å ikke å gjøre det. De med kortest ansettelse skal som regel sies opp først.

Hva er avskjed?

Avskjed er en alvorlig sanksjon der en ansatt blir umiddelbart oppsagt fra sine plikter på grunn av grovt pliktbrudd, for eksempel lovbrudd eller svært alvorlig illojalitet. Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører umiddelbart/på dagen. Man får ikke jobbe ut oppsigelsestiden, slik man får ved en vanlig oppsigelse.

Hvor mye må jeg jobbe?

Arbeidstiden avtales vanligvis mellom deg og arbeidsgiver. Arbeidsmengden kan likevel ikke overstige grensene i arbeidsmiljøloven. Normal arbeidstid er 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Utover det, jobber man overtid. Totalt kan man ikke jobbe mer enn 13 timer i løpet av 24 timer.

Hva er ansiennitet?

Ansiennitet sier noe om hvor lenge du har vært ansatt hos en arbeidsgiver og kan påvirke visse rettigheter som lønn, oppsigelse og prioritet ved nedbemanninger. Bedriftsansiennitet sier noe om hvor lenge du har vært ansatt i bedriften, mens lønnsansiennitet inkluderer utdanning, kompetanse og erfaring. Det er vanlig å stige i lønn etterhvert som ansienniteten øker.

Kan jeg bli omplassert?

Ja, arbeidsgiver kan ha rett til å omplassere deg ved behov, forutsatt at det er innenfor rimelighetens grenser og ikke strider mot arbeidskontrakten. Arbeidsgiver må ha saklig begrunnelse for omplasseringen, for eksempel driftsendringer og omorganisering i bedriften. Omplassering kan også være et alternativ hvis du ikke kan fortsette med vanlig arbeid, for eksempel på grunn av helsemessige utfordringer.

Viktige begreper

Varsling

En situasjon der en ansatt rapporterer ulovlig eller uetisk atferd innad på arbeidsplassen eller til noen utenfor arbeidsplassen, ofte for å beskytte mennesker eller generell offentlig interesse.

Nedbemanning

En situasjon der en bedrifts reduserer antall ansatte som oftest gjennom oppsigelse, vanligvis på grunn av på økonomiske utfordringer eller omstrukturering av bedriften.

Avskjed

Avskjed betyr at arbeidsforholdet opphører, som oftest på initiativ fra arbeidsgiver, på grunn av grove brudd på arbeidskontrakten eller annet alvorlig mislighold fra ansattes side.

Permittering

Betyr midlertidig suspensjon av ansattes arbeidsforholdet, uten lønn, vanligvis på grunn av økonomiske utfordringer i bedriften.

Lojalitet

En ansatts forpliktelse mot sin arbeidsgiver, ofte vist gjennom ærlighet og støtte til bedriftens mål og verdier. Er ulovfestet i norsk rett og innebærer visse plikter.

Konkurranseklausul

En klausul i kontrakten som begrenser en tidligere ansatts mulighet til å arbeide i konkurranse med tidligere arbeidsgiver innenfor en bestemt tidsperiode.

Send inn en forespørsel

Finn flinke arbeidsrettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her