Se alt du trenger å vite om arverett

Se dine rettigheter innenfor arverett. Vi forklarer deg hvordan du kan fordele arven, hva du har krav på i arv og lignende. Les om temaer som uskiftet bo, arvefordeling, testamentkrav, m.m.

Fordeling av arv

Les artikler om fordeling av arv

Uskiftet bo

Les artikler om uskiftet bo

Arvepakt

Les artikler om arvepakt

Arv fra ektefelle

Les artikler om arv fra ektefelle

Arv fra foreldre

Les artikler om arv fra foreldre

Skifte

Les artikler om skifte

Livsarving

Les artikler om livsarving

Forskudd på arv

Les artikler om forskudd på arv

Testamente

Les artikler om testamente

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye kan jeg arve?

Det er ingen grenser for hvor mye du kan arve, så lenge man følger bestemmelsene i arveloven. Barn, ektefeller og samboere med barn har krav på et visst beløp i minstearv – selv om testamentet kanskje sier noe annet. Man har kun lov å testamentere vekk sine verdier etter at denne minstearven er ivaretatt.

Hvor mye har barn krav på?

Pliktdelsarven til barna er enten to tredjedeler av arven eller 15 G. Ektefeller og samboere med barn har krav på enten én fjerdedel eller 4G. Denne minstearven til ektefellene er prioritert foran barnas arv. Gjenlevende ektefeller kan også ha krav på å sitte i uskiftet bo, noe som betyr at barna må vente på arven.

Hva er uskiftet bo?

Uskiftet bo vil si at den gjenlevende ektefellen eller samboeren med felles barn kan beholde felles eiendeler. Arveoppgjøret blir dermed utsatt til den gjenlevende faller fra, gifter seg på nytt eller ønsker å fullføre arveoppgjøret av andre grunner. Særkullsbarn kan nekte ektefellen å sitte i uskiftet bo og på den måten få arven sin umiddelbart.

Hva er et sammensatt skifte?

Et sammensatt skifte består av to deler. Det blir først utført et skifte mellom den gjenlevende ektefellen og den avdøde (felleseieskifte). Deretter blir den avdødes andel fordelt mellom arvingene (dødsboskifte) i henhold til arveloven. Dette kan være mer komplekst enn et vanlig skifte fordi det involverer flere interessenter med ulike rettigheter.

Hva er en arvepakt?

En arvepakt sørger for at testamentet blir ugjenkallelig, det vil si at testatoren ikke kan trekke tilbake eller endre på testamentet. Arvepakten brukes også for å sikre at arvelater ikke kan opprette et testament i det hele tatt. Man kan for eksempel opprette arvepakt for å trygge livsarvinger, dersom man skal inngå et nytt ekteskap.

Vitner til testamente?

Du trenger to vitner for å opprette et testamente. De må enten se at du skriver under eller du må bekrefte at du har signert av egen fri vilje. Vitnene trenger ikke å være til stede samtidig. De trenger ikke å vite hva du har skrevet, men de må vite at det er et testament.

Viktige begreper

Uskiftet bo

Uskiftet bo vil si at den gjenlevende ektefellen eller samboeren med felles barn kan utsette skifte av boet. Den gjenlevende overtar dermed både eiendeler og gjeld.

Livsarving

En livsarving er en direkte etterkommer av den avdøde. Dersom barnet til den avdøde ikke lengre lever, så regnes eventuelle barnebarn eller oldebarn som livsarvinger.

Arvelater

Arvelater er en person som etterlater seg arv, enten som forskudd på arv eller etter sin død. De som har krav på arven kalles for arvinger.

Dødsbo

Et dødsbo består av gjeld, formue, forpliktelser og rettigheter. Arvingene bør skaffe seg en oversikt over dødsboet før de bestemmer seg for hvordan det skal skiftes.

Livsdisposisjon

En livsdisposisjon er en handling eller avtale som regulerer fordelingen av en persons formue mens de fortsatt lever, for eksempel pengegaver eller salg av eiendeler.

Minstearv

Gjenlevende ektefelle eller samboer med felles barn har krav på en minstearv, og den skal prioriteres før livsarvingene. Arveretten til livsarvinger kalles derimot for pliktdelsarv.

Send inn en forespørsel

Finn flinke arverettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her