Se alt du trenger å vite om bilrett

Se dine rettigheter som kjøper og selger. Forstå hvilke regler som gjelder, og se når du har krav på å heve bilkjøpet, få prisavslag, krav om retting av mangelen og lignende. Se hvordan du beskytter deg som selger.

Forbrukerkjøp

Les artikler om forbrukerkjøp

Kjøpsloven om bil

Les artikler om kjøpsloven

Heve bilkjøp

Les artikler om å heve bilkjøp

Angrerett på bilkjøp

Les artikler om angrerett

Prisavslag på bilkjøp

Les artikler om prisavslag

Klage på Tesla

Les artikler om å klage på Tesla

Reklamere på bil

Les artikler om reklamasjon

Bruktbilgaranti

Les artikler om bruktbilgaranti

Rettigheter ved bilkjøp

Les artikler om dine rettigheter

Ofte stilte spørsmål

Hvordan hever jeg bilkjøpet?

Du må følge forbrukerkjøpsloven om du har kjøpt bil av forhandler og kjøpsloven om du har kjøpt av en privatperson. Bilen må ha en mangel for at du skal kunne heve kjøpet. Mangelen må være vesentlig ved kjøp av privatperson. Den må derimot være “ikke uvesentlig” ved kjøp av bilforhandler.

Hvilke rettigheter har jeg?

Du har flere rettigheter som bilkjøper, enten under kjøpsloven (bilkjøp mellom privatpersoner) eller forbrukerkjøpsloven (bilen er kjøpt av forhandler). Du kan for eksempel kreve reparasjon, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet, dersom du oppdager feil og mangler. Første steg er å klage til selger. Det kan uansett være smart å få juridisk rådgivning.

Kjøpt bil fra forbruker?

Det er kjøpsloven som gjelder når en privatperson kjøper bil av en annen privatperson. Loven gir deg visse rettigheter hvis bilen har skjulte feil eller mangler. Klageretten varer i to år. Du må likevel reklamere innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, ellers kan du miste retten til å klage.

Kjøpt bil fra bilforhandler?

Du må følge forbrukerkjøpsloven om du som privatperson har kjøpt bil av en forhandler. Loven gir deg fem års klagerett med mindre forhandleren gir deg en lengre garanti. Du må likevel klage til forhandleren innen rimelig tid og innen to måneder. Kravene i forbrukerkjøpsloven er mindre strenge enn i kjøpsloven.

Kan jeg kun kreve prisavslag?

Bilselgeren har som regel krav på å forsøke å fikse mangelen aller først, så lenge det ikke medfører særlig ulemper eller ekstra kostnader for kjøperen. Du kan be om prisavslag, ny og tilsvarende bil eller oppheving av kjøp, hvis reparasjonen ikke lykkes eller ikke gjennomføres innen rimelig tid.

Hvordan klage på Tesla?

Du skal i første omgang sende skriftlig klage til selger, enten det er en privatperson eller forhandler. Det er henholdsvis kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som gjelder. Husk å ta vare på all dokumentasjon og kommunikasjon som bevis. Du kan ta saken videre til Forbrukertilsynet og be om mekling, hvis dere ikke blir enige.

Viktige begreper

Heving

En situasjon der som oftest kjøper vil annulere bilkjøpet og få pengene tilbake. Vil dreie seg om et tilfelle der kjøper er misfornøyd med kjøpet på forskjellig vis. Heving krever at mangelen er vesentlig, og man foretrekker heller å gi prisavslag.

Reklamasjon

En formell klage fra kjøperen av bilen angående feil eller mangler ved bilen, vanligvis innenfor en bestemt tidsramme etter kjøpet. En reklamasjon må normalt være skriftlig.

Forbrukerkjøp

Et tilfelle hvor bilen er kjøpt av en privatperson av en som handler i næring, typisk en bilforhandler. I slike tilfeller gjelder forbrukerkjøpsloven, som har noe snillere regler mot kjøper.

Privatkjøp

Et tilfelle hvor en privatperson har kjøpt en bil av en annen privatperson, typisk gjennom finn.no. I slike tilfeller gjelder kjøpsloven.

Motorhavari

Alvorlig feil eller skade på bilens motor som forhindrer at den kan kjøre. Motorhavari krever ofte kostbar reparasjon eller utskifting av motoren.

Prisavslag

En reduksjon av kjøpesummen som følge av feil eller mangler på bilen, prisavslaget skal som oftest reflektere verdireduksjonen manglene har på bilen.

Send inn en forespørsel

Finn flinke bilrettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her