Se alt du trenger å vite om bygge og entrepriserett

Se dine rettigheter ved oppføring av bolig, kjøp av nybygg eller håndverkertjenester. VI forklarer de sentrale lovene, krav til kontrakt med håndverker, ulike tillatelser, m.m.

Bustadoppføringsloven

Les artikler om bustadoppføringsloven

Forsering

Les artikler om forsering

Dagmulkt

Les artikler om dagmulkt

Klage på håndverker

Les artikler om å klage på håndverker

Håndverkertjenesteloven

Les artikler om håndverkertjenesteloven

Byggetillatelse

Les artikler om byggetillatelse

NS8406

Les artikler om NS8406

NS8407

Les artikler om NS8407

Sluttoppgjør

Les artikler om sluttoppgjør

Ofte stilte spørsmål

Hvordan klage på håndverker?

Du må først sende skriftlig klage direkte til håndverkeren eller firmaet, for eksempel ved å sende dem en epost. Hvis du har behov for videre hjelp, kan du ta saken til mekling hos Forbrukertilsynet. Husk å ta vare på all dokumentasjon, for eksempel kopi av eposter, arbeidskontrakt og bilder av arbeidet som er utført.

Hvor mye kan jeg få i dagmulkt?

Dagmulkt utgjør vanligvis 1 promille av kontraktssummen per dag, og du kan totalt kreve dagmulkt for 100 dager. Det betyr at du totalt kan kreve 10 prosent av kontraktssummen i dagmulkt. Entreprenøren kan i enkelte tilfeller kreve fristforlengelse for å slippe å betale dagmulkten, for eksempel hvis du ber om tilleggsarbeid.

Har håndverker overfakturert?

Du bør først og fremst lese gjennom kontrakten nøye hvis du mistenker at håndverkeren har overfakturert. Sammenlign fakturaen med det opprinnelige pristilbudet. Du bør også snakke med håndverkeren og be dem å forklare eventuelle uoverensstemmelser eller uklarheter. Forbrukertilsynet kan bistå med mekling, dersom dere ikke klarer å bli enige.

Hvordan få byggetilaltelse?

Du må sende søknad til kommunen der du ønsker å bygge for å få byggetillatelse. Legg ved nødvendige tegninger, beskrivelser og dokumentasjon på at byggeprosjektet oppfyller gjeldende lover og forskrifter. Entreprenører kan ofte hjelpe deg med søknadsprosessen. Husk at å søke i god tid, ettersom behandlingstiden kan være ganske lang.

Kan jeg bygge i strandsonen?

I utgangspunktet har du ikke lov å bygge 100 meter nær strandsonen, men det finnes visse unntak. Du må søke dispensasjon for å få tillatelse til å bygge nær sjøen, og det er opp til hver enkelt kommune om de vil gi tillatelse eller ikke. Kommunen gjør en samlet vurdering av søknaden din.

Hvilken lov regulerer min sak?

Vi anbefaler at du snakker med en advokat for å få et nøyaktig svar på hvilken lov som regulerer saken din. En av de viktigste regelverkene innen bygge- og entrepriserett er byggesaksforskriften. Plan- og bygningsloven er også en viktig lov. Loven regulerer forvaltning og bruk av arealer, og den gjelder for alle byggeprosjekter.

Viktige begreper

Forsering

Forsering vil si at entreprenøren øker ressursbruken for å kunne opprettholde fremdriften og ferdigstille arbeidet innen fristen, for eksempel ved å pålegge overtid eller øke mannskapet.

Dagmulkt

Dagmulkt er en økonomisk kompensasjon som entreprenøren betaler til byggherren for hver dag prosjektet overskrider den avtalte tidsfristen. Det er altså en slags bot for forsinkelser.

NS kontrakter

NS kontrakter er standardiserte kontrakter som brukes i bygge- og anleggsbransjen. De utgis av Standard Norge og er utviklet i samarbeid med relevante organisasjoner og komiteer.

Håndverker

En håndverker er en person som utfører manuelt arbeid innen et bestemt fagfelt i bygg- og anleggsbransjen, for eksempel snekring, murerarbeid eller elektrikerarbeid.

Entreprenør

En entreprenør er en virksomhet eller enkeltperson som påtar seg bygge- og anleggsoppdrag for andre. Entreprenører kan for eksempel være elektrikere, murere og snekkere.

Byggherre

Byggherren er den personen, organisasjonen eller virksomheten som får utført et bygge- eller anleggsprosjekt og som bruker entreprenører til å utføre arbeidet.

Send inn en forespørsel

Finn flinke bygge og entrepriserettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her