Se alt du trenger å vite om strafferett

Se dine rettigheter innenfor strafferett. Vi forklarer viktige begreper som siktelse, tiltale, forelegg, påtaleunnlatelse, m.m. Vi går gjennom hele prosessen i en straffesak.

Siktelse

Les artikler om siktelse

Tiltale

Les artikler om tiltale

Forelegg

Les artikler om forelegg

Påtaleunnlatelse

Les artikler om påtaleunnlatelse

Straffeloven

Les artikler om straffeloven

Førerkortbeslag

Les artikler om førerkortbeslag

Ytringsfrihet

Les artikler om ytringsfrihet

Besøksforbud

Les artikler om besøksforbud

Bistandsadvokat

Les artikler om bistandsadvokat

Ofte stilte spørsmål

Hva er et forelegg?

Et forelegg er et skriftlig pålegg fra påtalemyndighetene, der du må betale en bot for mindre alvorlige lovbrudd. Hvis du aksepterer forelegget og betaler boten, anses saken som avgjort uten rettssak. Saken kan derimot gå til retten, hvis du ikke aksepterer forelegget. Inndragning er også en form for forelegg, for eksempel inndragning av førerkort.

Hva er en siktelse?

En siktelse er rett og slett en formell anklage som politiet utsteder når de mener det er rimelig grunn til å mistenke at noen har begått en straffbar handling. Det betyr ikke nødvendigvis at du er skyldig, men det betyr at politiet vil undersøke saken nærmere. Det er viktig å få juridisk hjelp, hvis du blir siktet.

Hva er en tiltale?

En tiltale er et dokument som påtalemyndighetene sender til retten. De må ha bevis nok til å tro at en person har begått en straffbar handling for å kunne ta ut tiltale. Saken kommer dermed for retten, og dommerne må vurdere om personen er skyldig og hva straffen eventuelt skal være.

Får jeg gratis advokat?

I visse situasjoner kan du ha krav på fri rettshjelp. Du kan blant annet få gratis advokat i straffesaker. Men det er også mulig å få hjelp i andre typer saker hvis du ikke har tilstrekkelig økonomi til å betale for advokat selv. Enkelte advokater tilbyr ordninger der du kun betaler hvis du vinner saken.

Rettigheter ved førerkortbeslag?

Du har visse rettigheter, dersom førerkortet ditt blir inndratt. Disse rettighetene inkluderer informasjon om hvorfor det ble inndratt. Du kan også nekte å samtykke til førerkortbeslaget. Saken blir i så fall sendt til tingretten for videre behandling. Hvis du angrer på samtykket, kan du trekke det tilbake i ettertid.

Erstatning for straffeforfølgelse?

Ja, du kan ha krav på både erstatning og oppreisning om du har vært utsatt for urettmessig straffeforfølgelse. Det finnes likevel enkelte unntak der du mister denne retten, for eksempel hvis du nektet å forklare deg uten rimelig grunn. Du har heller ikke krav på erstatning hvis oppførte deg på en slik måte at det vekket mistanke.

Viktige begreper

Nødverge

Nødverge er retten til å bruke nødvendig makt for å beskytte seg selv eller andre mot et ulovlig angrep, uten å pådra seg straffeansvar.

Nødrett

Nødrett er retten til å begå handlinger som normalt sett er ulovlige for å avverge en større, umiddelbar fare for liv, helse eller eiendom.

Forsett

Forsett vil si at en person handler bevisst for å oppnå et bestemt resultat, det vil si at personen har handlet med intensjon og ikke med uaktsomhet.

Medvirkning

Medvirkning vil si at man har deltatt i eller bidratt til en straffbar handling, uten å være hovedutøveren. Oppmuntring til straffbar handling regnes også som medvirkning.

Siktelse

Siktelse vil si at politiet eller påtalemyndighetene har sterk mistanke om at en person har begått en straffbar og kriminell handling. Denne personen blir da siktet.

Tiltale

Tiltale er en formell anklage som presenteres til retten, der det hevdes at den siktede har begått en straffbar handling. Personen får nå status som tiltalt.

Send inn en forespørsel

Finn flinke strafferettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her