Se alt du trenger å vite om eiendomsrett

Se dine rettigheter innenfor eiendomsrett. Vi forklarer juridiske regler om temaer som naboloven, bruksrett, hevd, servitutter, byggetillatelse, o.l. Se dine rettigheter ved kjøp og salg av bolig som heving, prisavslag, retting o.l.

Naboloven

Les artikler om naboloven

Tomtegrenser

Les artikler om tomtegrenser

Bruksrett

Les artikler om bruksrett

Servitutter

Les artikler om servitutter

Hevd

Les artikler om hevd

Heve boligkjøp

Les artikler om å heve boligkjøp

Ekspropriasjon

Les artikler om ekspropriasjon

Feil og mangler

Les artikler om feil og mangler

Avhendingsloven

Les artikler om avhendingsloven

Ofte stilte spørsmål

Har jeg krav på veirett?

Du kan ha krav på veirett hvis du må bruke veien for å få tilkomst til eiendommen din, enten det er en bolig eller hytte. Veirett kan enten avtales direkte med grunneier eller kreves med hevd. Kravene til hevd er ganske strenge, og du bør derfor snakke med en advokat.

Når kan jeg heve boligkjøpet?

Har du oppdaget vesentlige feil eller mangler ved boligen du har kjøpt? Dersom manglene er alvorlige nok, kan du faktisk heve boligkjøpet. Betingelsen for å heve kjøpet er at mangelen er såpass stor at det ikke hjelper med hverken prisavslag eller utbedring. Det er ellers ikke mulig å trekke seg fra boligkjøp.

Hva er en bruksrett?

Bruksrett vil si at du har rett til å bruke noe som tilhører andre. Et godt eksempel på dette er veirett, der du får lov å bruke en annen persons private vei for å komme frem til eiendommen din. Du kan få bruksrett ved å inngå avtale med eieren eller gjennom hevd.

Hva er en servitutt?

En servitutt sier noe om hvordan en eiendom kan brukes, uansett hvem som eier den. Positive servitutter gir deg rettigheter, for eksempel veirett. Negative servitutter innfører begrensninger for hva man kan gjøre på eiendommen, for eksempel at man ikke har lov å bygge over en viss høyde.

Kan jeg kreve hevd?

Det er ganske strenge regler for å kreve hevd. Du må ha brukt eiendommen som om du selv eide den i minst 20 år. I enkelte tilfeller er hevdstiden 50 år. I tillegg må bruken ha vært i god tro, det vil si at du hele tiden må ha trodd at du hadde rettighetene på din side.

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon er en prosess der staten eller en offentlig myndighet tvinger deg til å gi fra deg privat eiendom for offentlig bruk, for eksempel til prosjekter som veibygging. Eieren skal kompenseres med et beløp som tilsvarer eiendommens markedsverdi. Det er i utgangspunktet ikke mulig å nekte ekspropriasjon.

Viktige begreper

Heving

En kontrakt kan avsluttes (oppheves) som om den aldri fant sted, dersom den ene parten ikke oppfyller sine forpliktelser. Partene skal ha tilbakeført eventuelle ytelser.

Servitutt

En servitutt er en rettighet eller begrensning som følger med en eiendom, for eksempel veirett. Positive servitutter gir rettigheter og negative servitutter innfører forbud.

Tomtefeste

Tomtefeste vil si at man leier en tomt av grunneier for å bygge bolig eller hytte der. Man kan kjøpe festetomten etter en viss tid.

Veirett

Veirett er rett til vei over en annen persons eiendom for å få adkomst til egen eiendom. Man kan få veirett gjennom avtaler eller hevd.

Odelsrett

Odelsrett gir arvingene fortrinnsrett til å ta over en landbrukseiendom, slik at den forblir i familien. Den førstefødte har alltid førsterett, uansett kjønn.

Jordskifte

Jordskifte er en omfordeling eller omorganisering av en eiendom, for eksempel dele den opp, opprette et sameie eller innføre regler for felles bruk.

Send inn en forespørsel

Finn flinke eiendomsrettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her