Se alt du trenger å vite om familierett

Se dine rettigheter innenfor familierett. Les om temaer som samlivsbrudd, skilsmisse, barnefordeling, ekteskap, samboerkontrakt, foreldrerettigheter og lignende.

Samlivsbrudd

Les artikler om samlivsbrudd

Skilsmisse

Les artikler om skilsmisse

Regler ved separasjon

Les artikler om regler ved separasjon

Skilsmisseoppgjør

Les artikler om skilsmisseoppgjør

Samboerkontrakt

Les artikler om samboerkontrakt

Skilsmisse ved dom

Les artikler om skilsmisse ved dom

Ekteskapsloven

Les artikler om ekteskapsloven

Foreldrerettigheter

Les artikler om foreldrerettigheter

Ektepakt

Les artikler om ektepakt

Ofte stilte spørsmål

Fordeling av innbo ved samlivsbrudd?

Partene står i utgangspunktet fritt til å avtale hvordan innboet skal fordeles ved samlivsbrudd. Men noen ganger blir man ikke enige, og da er det lovverket som gjelder. Ektefeller skal fordele innboet likt, med mindre man har særeie. Samboere eier hver sine ting, bortsett fra det dere har kjøpt sammen.

Barnebidrag, hvor mye?

Størrelsen på barnebidraget avhenger blant annet av barnets alder, foreldrenes inntekt og hvor mye tid barnet tilbringer hos hver forelder. Foreldrene kan bli enige om et beløp selv, ellers vurderer NAV hvor mye man skal betale i barnebidrag. NAV har en kalkulator som foreldre kan bruke for å beregne barnebidrag selv.

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller som bestemmer hvordan formuen skal fordeles ved skilsmisse eller død. Partene kan blant annet avtale fullt eller delvis særeie, samt betingelser for gaver seg imellom. Vi anbefaler at dere får hjelp av en advokat for å sikre at ektepakten er gyldig.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument der du bestemmer hvem som skal ta vare på dine interesser, dersom du selv blir ute av stand til det selv. Fremtidsfullmakten kan for eksempel tre i kraft ved alvorlig sykdom, demens og lignende. Den må signeres med to vitner til stede, samt oppbevares på et trygt sted.

Hva er særeie?

Særeie vil si at den ene ektefellen eier noe alene og skal dermed ikke deles likt ved en eventuell skilsmisse. Ektefellene kan avtale både fullt eller delvis særeie, samt med visse betingelser. Et godt eksempel på betingelser er at disse eiendelene blir felleseie, dersom ekteparet får felles barn eller en av ektefellene dør.

Hva er felleseie?

Felleseie er eiendeler som et ektepar eier felles. Eiendelene skal deles likt ved en eventuell skilsmisse, med mindre ektefellene har avtalt noe annet. Du kan likevel kreve skjevdeling i enkelte tilfeller, for eksempel for eiendeler eller verdier som du har arvet. Felleseie er imidlertid ikke det samme som sameie.

Viktige begreper

Separasjon

En juridisk prosess der et gift par formelt skiller seg, men fortsatt er juridisk gift. Dette er ofte et innledende skritt mot skilsmisse.

Ektepakt

En juridisk bindende avtale mellom ektefeller som regulerer økonomiske forhold og eiendomsrettigheter, ofte i forbindelse med skilsmisse eller død.

Felleseie

Et prinsipp i ekteskapsloven der ektefellers eiendeler anses som felles og skal deles likt ved skilsmisse, med mindre annet er avtalt.

Særeie

Eiendom som ifølge ektepakt eller annen avtale tilhører en av ektefellene alene og ikke inngår i felleseiet ved skilsmisse eller død.

Skjevdeling

Et unntak fra prinsippet om lik deling av felleseiet ved skilsmisse, der en ektefelle kan holde utenfor deling verdier vedkommende hadde med inn i ekteskapet eller har fått som gave/arv.

Samboerkontrakt

En avtale mellom samboere som regulerer økonomiske forhold, eiendomsrett, og fordeling av verdier ved eventuelt samlivsbrudd.

Send inn en forespørsel

Finn flinke familierettsadvokater som kan ditt saksområde. Du får flere tilbud og kan velge det som passer deg best.

Start her